ACCIONS

Exposicions » ACCIONS
ACCIONS
Josep Hospital
Accions quotidianes des d'un punt de vista molt personal.
fins al 26/03/2023

Conjunt de fotografíes des d'un punt de vista molt personal

que ens mostren escenes entre la fantasia, la credibilitat, l’absurd, el diseny i la ficció.