Albada

[Quan comença a sortir el sol i tot agafa un color de calidesa total]
MARÇ 2019