Homenatge a la tórtora, molt escassa.

Homenatge a la tórtora, molt escassa.
FEBRER 2021