Filigranes de la natura

Dúo d'Alquequenje
GENER 2020