Gorg del Molí dels Murris

Gorg del Molí dels Murris
MAIG 2022