Retratant el mirall

Retratant el mirall
MAIG 2022