44º Trofeu Torretes de Fotografía

Compartir

Concursos » 44º Trofeu Torretes de Fotografía
44º Trofeu Torretes de Fotografía
2020-8
TRAMESES
FOTO FILM CALELLA
Calella
Barcelona

[field_comentaris_administraci_]
Admissió
24/02/2020
Veredicte
07/03/2020 - 09:00
Entrega de premis
26/04/2020
Exposició
del 5 a 26 d'abril de 2020
Devolució
maig 2020
Catàleg
impressió color