Quillat_2021 Concurs fotogràfic digital 49 edició

Compartir

Concursos » Quillat_2021 Concurs fotogràfic digital 49 edició
Quillat_2021 Concurs fotogràfic digital 49 edició
2021-17
TRAMESES
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA I CINEMATOGRÀFICA DE BLANES
Blanes
Girona

[field_comentaris_administraci_]
Admissió
30/05/2021
Veredicte
13/06/2021 - 09:00
Entrega de premis
07/08/2021
Exposició
07_08_2021 al 04_09_2021
Devolució
19 juny 2021
Catàleg
Octubre 2021