Curs de nu en clau alta i baixa

Curs de nu en clau alta i baixa
fins al 18/12/2024

El curs cobreix tot el procés des de la concepció de la foto fins la seva realització i processat. Es treballen plantejaments estètics, arrenjaments lumínics, esquemes d'il·luminació i processat, tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica i aplicada. Finalment, s'analitzen els resultats obtinguts i es fan propostes de millora.