Pàgines que enllacen a Presentació

Presentació
La Federació Catalana de Fotografia, va néixer el 9 de novembre de 1982 per la necessitat, d'adjuntar el treball i l'esforç de les entitats del nostre país, moltes en una trajectòria d'anys i altres acabades de néixer.Moltes entitats només es desenvolupen, dins del seu àmbit local però amb una vida fotogràfica intensa, sense pensar que els seus treballs, poden ser coneguts a altres poblacions; la Federació intenta, doncs, ser el mitjà d'agermanament i de connexió de tots els que tenen com afecció la fotografia a Catalunya.
 
Els interessos que ens mouen dins la Federació, és difondre i potenciar la fotografia. és amb aquesta finalitat que ho intentem amb la difusió d'un llibre anual ANUARI 50mm, patrocini de concursos, exposicions, puntuació per obtenir els títols d'Artista i Mestre de la Federació, cos de jurats pels concursos amb patrocini, cursos, conferències, assessorament per l'organització de concursos i exposicions, tramitació de títols de la F.I.A.P., organització de mostres catalanes, etc…
 
Aquí hi trobaràs un llistat d'entitats catalanes, segur que en tens alguna a la teva població, o alguna de molt propera. Només volem que sàpigues que allà trobaràs un grup de gent que comparteix la teva afecció, la fotografia.Si la teva afecció és la fotografia, posat en contacte amb una entitat, si sou un grup de companys que compartiu la mateixa afecció, podreu fundar una entitat i tant per la seva creació com per desprès, la Federació estarà amb vosaltres.