Quotidià i fotogràfic

Quotidià i fotogràfic
FOTOTORROELLA - David Salcedo
Fotografia
fins al 21/03/2022
Dates: 7 i 21 de febrer i 7 i 21 de març del 2022
El taller tambTaller molt pràctic, amb exercicis setmanals i visionats participatius i crítics amb el que es conduirà a l'alumne a començar a treballar amb idees que puguin comportar un projecte fotogràfic amb el seu llenguatge i la seva narrativa 
PREU 90€